شرکت گیاهان سبز طالقان

استان البرز ، شهرستان نظرآباد ، شهرک صنعتی سپهر ، بلوار کارآفرینان ، نبش خیابان تیر غربی

فکس

02645333031

تلفن تماس

02645333035

واحد فروش

02645333033

صدای مشتری

02645333032