استراتژی

مهمترین استراتژی این شرکت تکمیل سبد کالا ، توسعه محصولات و دستیابی به سهم بیشتری از بازار می باشد .


استراتژی های تولید :

راه اندازی خطوط قند و شکر

راه اندازی خطوط حبوبات

راه اندازی خطوط خشکبار

راه اندازی خطوط ادویه جات

راه اندازی خطوط انواع سبزیجات


استراتژی های فروش :

فروش در استانهای البرز ، تهران ، قزوین

فروش به فروشگاه های زنجیره ای

فروش مویرگی

فروش دیجیتالی