تعهدات و ماموریت شرکت

  • شرکت گیاهان سبز طالقان در مقابل مصرف کنندگان و مشتریان تمامی همت خویش را مصروف تولید و ارائه کالایی با بالاترین کیفیت و متنوع با قیمت مناسب همراه نوآوری و توزیع مناسب می نماید

  • احترام و پاسخگویی به مشتریان و برآوردن نیازهای آنان و گسترش تعاملات با مخاطبان در جهت کیفیت محصولات از مهمترین رویکردهای این شرکت می باشد .

  • تعهد به پرورش استعدادها ، توسعه فرهنگ کار ، مثبت اندیشی ، رضایت کارکنان با امنیت محیطی و شغلی وبهبود  رفاه معیشتی در حد توان  ، کرامت انسانی ، ارتقای کیفیت زندگی کارکنان از برجسته ترین ماموریت این شرکت می باشد

  • کمک به رشد مالی و توسعه اقتصادی کشور از نظر تامین غذای سالم ، نوآوری و سرآمدی